ISNO > About ISNO > ANBI information
Print Mail
ANBI informatie
Naam van de instelling
Stichting Interuniversitair Steunpunt Neuromusculair Onderzoek
Afkorting: Stichting ISNO

Fiscaal nummer
8152.41.720

Doelstelling
Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar neuromusculaire ziekten alsmede het stimuleren van de verbreiding van kennis over neuromusculaire aandoeningen.

Beleidsplan
Hier vindt u een verkorte versie van het beleidsplan

Bestuurders
Prof. dr. J.J.G.M. Verschuuren, voorzitter
Drs. J-I. de Ruijter, penningmeester
Dr. C.G. Faber, secretaris
Prof. dr. F. Baas
Prof. dr. L.H. van den Berg
Dr. A. Horemans
Dr. B.C. Jacobs
Dr. R. Pangalila
Drs. M. Timmen
Dr. N. Voermans

Beloning bestuursleden
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een niet bovenmatige vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

Jaarverslag
Hier vindt u een verslag van de activiteiten van 2012.

Financiele verantwoording
Balans
De staat van baten en lasten

Postal address
Postbus 85810
2508 CM The Hague
the Netherlands

Visitors
Javastraat 86
2585 AS The Hague
the Netherlands

Tel: (0031) (0)70 3029722
Fax: (0031) (0)70 3648450
E-mail: isno@isno.nl